Direct inloggen voor klanten
Gebruikersnaam 
Wachtwoord 
  Onthouden
 
 
 
 

Gemakkelijk onderling samenwerken
Binnen PR-Manager kunt u perslijsten met uw collega's delen, er kan gezamenlijk aan projecten worden gewerkt en er is direct overzicht welke perslijst voor welk doel is gemaakt en gebruikt.

Hierdoor kunt u optimaal taken verdelen binnen een project. U kunt zelf bepalen welke informatie u wel en welke u niet deelt met uw kantoorcollega's. Werk is makkelijk voor een collega waar te nemen als dat nodig is enz.

Vanzelfsprekend geldt dit niet alleen voor het beheren van perslijsten binnen PR-Manager, maar ook voor individueel contactbeheer waardoor gespreksnoties en afspraken met journalisten altijd duidelijk zijn. En uiteraard kan ook agenda-informatie, project- en klantinformatie en overzichten gedeeld worden wanneer dat wenselijk is.

Met PR-Manager realiseert u tijdwinst en efficiency. Hierdoor kan er meer tijd aan kwaliteit besteed worden.

PR-Manager is een dienst van Persmanager BV - tel. 088-2266623 - sales@persmanager.nl