Direct inloggen voor klanten
Gebruikersnaam 
Wachtwoord 
  Onthouden
 
 
 
 

Spamverbod per 1 oktober 2009
Op 1 oktober 2009 gaat de nieuwe Telecommunicatiewet in werking en is er een wettelijk kader voor het verzenden van ongevraagde elektronische berichten aan bedrijven gekomen. Dit geldt ook voor het verzenden van persberichten.

Hieronder vindt u informatie over de nieuwe wetgeving en een plan van aanpak.

PR-Manager biedt een perfecte tool voor het opt-in beheer van alle mediatitels. Wilt u hier meer over weten of een afspraak voor een demo maken, stuur dan een e-mail naar sales@persmanager.nl of neem telefonisch contact op via 088-2266628.

Wat wijzigt er per 1 oktober 2009?
De OPTA, die als toezichthouder is aangewezen vat het op www.spamklacht.nl als volgt samen:

Spam versturen is verboden
Op grond van de Telecommunicatiewet is het versturen van ongevraagde elektronische boodschappen in of vanuit Nederland niet toegestaan, tenzij u daar zelf als ontvanger toestemming voor hebt gegeven. Het gaat hierbij om ongevraagde berichten via bijvoorbeeld e-mail of mobiele telefoon (SMS of MMS). Het verbod richt zich op de materiƫle verzender. Niet alleen degene die op de verzendknop drukt maar ook degene die opdracht geeft tot de verzending kan als verzender worden aangemerkt. OPTA, de toezichthouder op de Nederlandse post- en telecommunicatiemarkt (OPTA) handhaaft het verbod. Spam aan bedrijven is per 1 oktober 2009 verboden.

Er zijn uitzonderingen
Een bedrijf dat uw e-mailadres van u heeft gekregen bij de verkoop van een product of een dienst, mag berichten naar uw e-mailadres verzenden, zelfs indien u daar destijds (tijdens de verkoop) niet expliciet toestemming voor hebt gegeven. De wet stelt overigens wel voorwaarden. Ten eerste: de berichten die u ontvangt, moeten betrekking hebben op gelijksoortige producten of diensten. Ten tweede: bij de verkrijging van uw e-mailadres moet u in staat worden gesteld om op een eenvoudige wijze bezwaar (opt-out) te maken tegen het gebruik ervan. Dat geldt bovendien voor ieder bericht dat u na de verkoop van de desbetreffende verzender ontvangt.

(bron: https://www.spamklacht.nl/asp/overspam/wettelijkverbod.asp)

Aanpak
Het voorbereiden van uw activiteiten op deze wet is voor elke organisatie verschillend. Wij bieden u in bijgaand document een raamwerk om uw eigen plan van aanpak mee uit te werken. Wij benadrukken dat dit vooral vanuit organisatorisch perspectief wordt bekeken. Indien u zekerheid wilt hebben over het wettelijk kader is uw juridisch adviseur de aangewezen persoon. Aan dit plan van aanpak kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Het stappenplan bestaat uit de volgende onderdelen 1: Databases inventariseren 2: Bepaal toepasselijkheid van de Wet per adres 3: Systemen checken op registratiemogelijkheden 4: Opschoon- en inhaalacties 5: Uitingen checken op opt-out optie en adresgegevens 6: Nieuwe input: eigen acties en gebruik externe bestanden 7: Interne instructie opzetten en distribueren 8: Archiveer en evalueer

PR-Manager
PR-Manager biedt een perfecte tool voor het opt-in beheer van alle mediatitels. Zo kunt u de opt-in per mediatitel instellen en kunt u gemakkelijk opt-in verzoeken per e-mail versturen. Wilt u hier meer over weten of een afspraak voor een demo maken, stuur dan een e-mail naar sales@persmanager.nl of neem telefonisch contact op via 088-2266623.

Links
OPTA De toezichthouder
Telecommunicatiewet Zoals gepubliceerd in het Staatsblad
Veelgestelde vragen uitbreiding spamverbod Hulpinformatie van de OPTA
Wet Bescherming Persoonsgegevens  
CBP handleiding beoordeling vrijstelling Handreiking van het CBP om te beoordelen of een verwerking van persoonsgegevens is vrijgesteld van de wettelijke meldingsplicht.
www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/30661_wijziging Wettekst

PR-Manager is een dienst van Persmanager BV - tel. 088-2266623 - sales@persmanager.nl